Mälarö Städservice
– originalet sedan 1985

Priser

Priserna nedan är före rut-avdrag och inkl moms

ENGÅNGSUPPDRAG, EX STORSTÄDNING, BYGGSTÄDNING, VISNINGSSTÄD

476:-/ timme

  • Inställelsavgift 200:-/ tillfälle
  • Material 110:-/tillfälle
  • Priset gäller engångsuppdrag, löpande hemstädning var tredje samt var fjärde vecka

FLYTTSTÄDNING

60-90 kvm: 74:-/kvm - 90+ kvm: 64:-/kvm

  • Minsta debitering är 4 300:-
  • Inställelseavgift 200:- Material 110:-
  • 2-sidig fönsterputs ingår alltid

 

FÖNSTERPUTS

från 85:-/fönster

  • Material: 60:-/ gång
  • Inställelseavgift 200:-
 

PRIVAT HEMSTÄDNING

446:-/timme

  • Inställelsavgift 87:-/ tillfälle
  • Priset gäller löpande hemstädning varje samt varannan vecka